Inne

Składki - Komunikat ZG PTK

Składki człoknkowskie od 1-go stycznia 2014


Warsztaty "EKG i Kardiostymulator"

Zapraszamy na warsztaty ”EKG i KARDIOSTYMULATOR” organizowane przez Klinikę Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii, które odbędą się w dniach: 24-25 kwietnia 2014 roku w Centrum Polski w Ośrodku Konferencyjnym w Dobieszkowie koło Łodzi.


Dyżury Pracowni Hemodynamiki w województwie łódzkim

Od listopada 2013 obowiązują ciągłe, 24-godzinne dyżury wszystkich pracowni hemodynamiki.


Kardiostymulatory i Elektroterapia

Kontakt do Pracowni Implantacji Kardiostymulatorów na terenie województwa łódzkiego, biorących udział w programie „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”


Kursy specjalizacyjne z dziedziny kardiologii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne kursy specjalistyczne z kardiologii dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Kursy organizowane są i prowadzone w Łodzi, a finansowane w ramach realizacji projektu "Kapitał Ludzki" Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy uczestnik kursu może skorzystać z dofinansowania kosztów zakwaterowania, dojazdu i noclegu w kwocie do 270 pln za dzień kursu.Aktualności

© 2004-2008 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne