Inne

Poradnik - Korzystna Dieta

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez specjalistów przykładami kompleksowych, całodniowych diet dla pacjentów pod opieką kardiologiczną oraz dla wszystkich, którzy chcą świadomie zapobiegać chorobom serca.


Zmiana numeru telefonu "zawałowego" Szpitala MSW i A

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ MSW i A w Łodzi informujemy o zmianie numeru telefonu "zawałowego" w tej jednostce.

Aktualny numer to 661 908 999


Spotkanie Naukowe Oddziału Łódzkiego PTK 22.04.2015

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nt. „NOWOCZESNA ELEKTROTERAPIA SERCA”, które odbędzie się dnia 22. kwietnia 2015 w Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi – AULA ZACHODNIA, ul. Czechosłowacka 10.


Dyżury Pracowni Hemodynamiki w województwie łódzkim

Od listopada 2013 obowiązują ciągłe, 24-godzinne dyżury wszystkich pracowni hemodynamiki.


Kardiostymulatory i Elektroterapia

Kontakt do Pracowni Implantacji Kardiostymulatorów na terenie województwa łódzkiego, biorących udział w programie „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”


Kursy specjalizacyjne z dziedziny kardiologii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne kursy specjalistyczne z kardiologii dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Kursy organizowane są i prowadzone w Łodzi, a finansowane w ramach realizacji projektu "Kapitał Ludzki" Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy uczestnik kursu może skorzystać z dofinansowania kosztów zakwaterowania, dojazdu i noclegu w kwocie do 270 pln za dzień kursu.Aktualności

Konferencja hipertensjologiczna „Nadciśnienie Tętnicze 2015”

23.03.2015
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji hipertensjologicznej „Nadciśnienie Tętnicze 2015”. Odbędzie się ona 29 maja 2015r. w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

© 2004-2008 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne