Inne

Składki - Komunikat ZG PTK

Składki człoknkowskie od 1-go stycznia 2014
Zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 13.04.2013 roku, od 2014 roku zmianie ulega wysokość składki członkowskiej.Dyżury Pracowni Hemodynamiki w województwie łódzkim

Od listopada 2013 obowiązują ciągłe, 24-godzinne dyżury wszystkich pracowni hemodynamiki.


Kardiostymulatory i Elektroterapia

Kontakt do Pracowni Implantacji Kardiostymulatorów na terenie województwa łódzkiego, biorących udział w programie „NIE POZWÓLMY CHOREMU UMRZEĆ PO RAZ DRUGI”


Kursy specjalizacyjne z dziedziny kardiologii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne kursy specjalistyczne z kardiologii dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Kursy organizowane są i prowadzone w Łodzi, a finansowane w ramach realizacji projektu "Kapitał Ludzki" Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy uczestnik kursu może skorzystać z dofinansowania kosztów zakwaterowania, dojazdu i noclegu w kwocie do 270 pln za dzień kursu.Aktualności

EKG wczoraj, dziś i jutro

29.09.2014
Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję „EKG wczoraj, dziś i jutro”, która odbędzie się w Łodzi w dniu 29 listopada 2014.

Konferencja "Prenatalne problemy kardiologiczne u bliźniąt". - 18.10.2014

30.06.2014
Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na Konferencję "Prenatalne problemy kardiologiczne u bliźniąt"pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. n. med. Marii Respondek-Liberskiej z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
© 2004-2008 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne